Nieuwsblog


Laatste nieuws

Nieuw boekje Verhalen van Dordrecht!
Binnenkort komt een nieuwe boekje in de serie ‘Verhalen van Dordrecht’ uit (nr. 43). Dit keer over het slavernijverleden van Dordrecht. Het vertelt over dit verleden aan de hand van een stadswandeling langs panden die op de een of andere manier verbonden waren met de handel in slaaf gemaakten. Het boekje is geschreven door Rowan van der Stelt en Sidney Breidel.Huisnummers in Dordrecht


Deze foto, dachten wij, illustreert op aardige wijze hoe in de loop der tijd huisnummers in Dordrecht zijn omgenummerd. Het oorspronkelijke nummer van dit huis in de Nieuwstraat - 3a - werd aan het nieuwe huis gegeven door architect Bilderbeek (1908). Na 1919 werd er opnieuw genummerd met als resultaat 5. Tenslotte werd in 1957 de hele stad opnieuw genummerd - Nieuwstraat 9 - het huidige nummer.

 Brabantse wand

Een zogenaamde Brabantse wand – aangetroffen o.a. in panden in de Voorstraat – is een houten scheidingswand die in de periode van ruwweg 1850 tot 1915  werd toegepast tussen twee ruimten, onderaan een trap of tegen een buitenmuur. Niets bijzonders, zult u zeggen. Het bijzondere zit hem in de samenstelling/opbouw: houten stijl- en regelwerk, daarop dunne latjes met een tussenruimte van 1-2 cm of riet, vastgezet met koper- of ijzerdraad en spijkers en daaroverheen pleisterwerk. Ook soms jute met behang.  

Zie de foto'sHaardstenen aan de Voorstraat

In een pand in de Voorstraat trof de werkgroep deze haardstenen aan. Haardstenen werden vanaf de zestiende eeuw op de achterwand van een haard aangebracht als bescherming tegen de hitte van het vuur.

Deze stenen hebben een ingebakken Pegasus en vermelden het jaartal 1605Boeddhistische ornamenten aan de Wijnstraat


Deze pauw (met een ganzenkop?) bevindt zich in een van de twee tegeltableaus in de gevel van een pand aan de Wijnstraat 148 - "Huis de Pauw", dat in 1898 door de architect Carel Tenenti werd gebouwd in opdracht van L. Germ ten behoeve van een bloemisterij. De pauw staat in het boeddhisme voor....lees meer Boeddhistische ornamenten aan de Wijnstraat
VISSERSDIJK


Aan de Vissersdijk heeft de werkgroep onderzoek gedaan in een pand dat binnenkort gesloopt wordt om plaats te maken voor nieuw te bouwen woningen. Het pand bevat, dachten wij, een oude kern die een nader onderzoek wellicht waard was....Lees meer  Vissersdijk 


 


Nieuwbrug 18

 

 

De Nieuwbrug vormt de verbinding tussen Wijnstraat en Voorstraat en de scheiding tussen de Wijnhaven en de Voorstraatshaven. 

Het huis Nieuwbrug 18 stond lange tijd naast het grote beroemde huis De Kroon van Denemarken. Dat huis is rond 1850 gesloopt met de bedoeling..... Lees meer.....

 Nieuwe Haven 26

 

In dit monument kreeg de werkgroep, in afwachting van de restauratie na aankoop door een particuliere eigenaar, de gelegenheid nader bouwhistorisch onderzoek te doen. Het huis was gestript van alle bovenliggende lagen: gipsplaten, voorzetwanden, verlaagde systeemplafonds e.d., waardoor de basisgegevens van het huis in het zicht kwamen. Lees meer. Nieuwe Haven 26

 

Knolhaven 38-39 / Varkenmarkt 83

 

Op de plaats van de Knolhaven bevond zich, voor de aanleg van de Nieuwe Haven in 1410, de stadsmuur. Na de afbraak van de muur ontstond in het gebied erachter, tot aan de Groenmarkt, bierbrouwerij 'In den Slotel', later Bierbrouwerij 'De Sleutel'. Het complex, dat doorliep tot de Varkenmarkt, omvatte een groot aantal gebouwen, waarvan het woonhuis, de Dordtse trapgevel op Groenmarkt 105 en de mouterij op het binnenterrein, nog bestaan. Lees meer.  


 

  

Haringstraat 6 

 

De smalle Haringstraat - in de Middeleeuwen bekend als de Pikkelstraat - loopt van de Voorstraat naar de Lange Breestraat parallel met de Grote Spuistraat. De straatnamen lijken terug te gaan op een huis dat achtereenvolgens genoemd wordt: de Haring, de Gulden Haring, de Gekroonde Pikkelharing, de Drie Haringen of de Kroon.          

Lees meer


 


Voorstraat 289

 

 De bewonersgeschiedenis, getraceerd vanaf de late 18 de eeuw, meldt tot 1827 bewoning door de familie Giltay, een bekende naam in Dordt. Midden 19 de eeuw is het pand in eigendom bij Arie Klovert en Maria Degens, die er rond 1867 een garen- en bandwinkeltje drijven. Lees meer.

Kolfstraat 4

 

De aanvankelijk smalle Kolfstraat is één van de oudste zijstraten van de Voorstraat. De naam verwijst naar herberg de Colff, met aangrenzende kolfbaan die in de 16 de eeuw achter het hoekhuis te vinden was. Lees meer.


 

 

 

 

Keizershof 38/hoek Kleine Kalkstraat

Keizershof 38/hoek Kleine Kalkstraat

 

Nu een strak wit gepleisterd pand met een opvallend aantal garage-ingangen. In 1794, maar wellicht al veel eerder ( de Kalkhaven werd in 1656 aangelegd met omliggende huizen en pakhuizen) een eenvoudig hoekpand met daarachter, in de Kleine Kalkstraat, een pakhuis met twee korenzolders. Lees meer.